Furatunet
 
Fura kan leies eller kjøpes enkeltvis, men kommer i tun på tre til ni. Furatunet er for alle typer folk, familier, generasjoner, organisasjoner og vennegrupper som setter pris på norsk friluftsliv, bærekraftig design og muligheter for samhold. Furatunet er mer kompakt og miljøvennlig enn tradisjonelle norske hyttetun, som gir mange fordeler.

Det kompakte tunet:


- er arealbesparende
- muliggjør en helhetlig utbygging
- konsentrerer inngrepene og natur spares
- minimerer utstrekningen av vei- og ledningsnett
- tilrettelegger deling av parkering utenfor tunet
- effektiviserer vinterbrøyting og annet vedlikehold
- tilrettelegger for delingsøkonomi
- er et godt utgangspunkt for sosialt felleskapFrisikt, utsikt og sol

Furahytta er utgangspunktet for kompakte tundannelser, utvidet og planlagt slik at frisikt, utsikt og sol ivaretas for alle enheter — selv med høy arealutnyttelse. Terrengtilpasning og strukturering er viktige stikkord for Furatunet. Første forutsetning for å utvikle et godt tun handler om forståelsen av landskapet; stedets topografi og fallforhold, samt utsikt og lysinnslipp..

Det første Furatunet

Det første Furatunet finner du på Budor. De første to hyttene ble ferdigstilt februar 2023. Alle hyttene er plassert rundt et bilfritt tun, og bygget med omtanke for hverandre og omgivelsene rundt, med mål om å ivareta naturen og skape god atmosfære inni-, utenfor- og mellom hyttene.

Fura er tegnet av arkitekt Einar Jarmund & Co, og utviklet i samarbeid med Løiten Almenning. Det første Furatunet finner du på Budor, et naturskjønt lite hyttesamfunn ved Hedmarksvidda, bare 90 minutter fra Oslo.