Teamet


Fura er utviklet i samarbeid mellom

Arkitektene

Einar Jarmund & Co

Grunneier og utvikler av Fura på Budor

Løiten Almenning

Identitet og merkevare

Natural State
Haavard Holmaas

Innredning

Einar Jarmund & CO
Norwegian Icons

Håndverkere 

Alfarrustad Bygg AS
Rørlegger Jonas Palerud AS
Elektor AS

Arkitektene

Einar Jarmund & Co er et Oslobasert arkitekt- og designkontor som spesialiserer seg på gjennomtenkt og omtenksom arkitektur. Selskapet ble etablert etter en fisjon fra det velrenommerte kontoret Jarmund/Vigsnæs AS i 2019, og jobber med et bredt utvalg prosjekter i Norge og Europa. Kontoret drives av en lidenskapelig ambisjon om å forstå stedets egenart og ånd, både urbane og landlige; med fokus på det unike konseptet for hvert enkelt prosjekt. Kontoret prioriterer tidlig deltakelse i kreativ programmering og har alltid en oppmerksom relasjon til omgivelsene.

Fura ble utviklet med et ønske om å tilby norsk friluftsliv til alle, men samtidig adressere de ressursmessige utfordringene ved fritidsboligutviklingen på en intelligent måte.

Grunneier og utvikler av Fura på Budor

Løiten Almenning er en stor skog- og utmarkseiendom. Historien er lang og spennende fra de første bosettinger, via internasjonale trelasthandleres eierskap og fram til i dag. I 1836 kjøpte bønder i Løten allmenningen tilbake til bygda. Hensikten med tilbakekjøpet var at bygda sjølv skulle forvalte den store eiendommen som i dag er på 225 000 daa. Den viktigste virksomheten i Løiten Almenning i de 185 åra som har gått siden 1836 har vært skogbruket. Via ulike industrisatsinger som sagbruk og torvindustri har utvikling av hytteområder på Budor blitt den andre hovedpilaren i virksomheten.

Ifølge loven kan ikke en allmenning selges. Utbyggere kommer og utbyggere går, men Løiten Almenning vil alltid være der, og på godt og vondt leve med resultatene av sitt arbeid. Det gjør det ekstra viktig for oss å tenke nytt om hyttekonsepter og bærekraftige løsninger. Vi er derfor veldig stolte av at det første Furatunet utvikles sammen med oss på Budor.


Fura er tegnet av arkitekt Einar Jarmund & Co, og utviklet i samarbeid med Løiten Almenning. Det første Furatunet finner du på Budor, et naturskjønt lite hyttesamfunn ved Hedmarksvidda, bare 90 minutter fra Oslo.